flash

За нас

ГПМ Консалтинг е самостојна компанија во приватна сопственост којашто дејствува во областа каде се вкрстуваат јавниот и приватниот сектор.

Компанијата е основана од група на локални и меѓународни експерти со цел да се обезбедат високо професионални консултантски услуги во повеќе области за одредени групи на клиенти.

more

Услуги

Services ГПМ Консалтинг обезбедува услуги од реномирани експерти, за широк спектар на дејности од многу области. Ваквиот пристап ѝ овозможува на компанијата да учествува нè само во проекти што се од областа на еден сектор, туку и да обезбеди комплетни услуги за мултидисциплинарни проекти, коишто опфаќаат повеќе сектори...

Services more

  • http://gpm.com.mk/upload/ugg170.asp