flash

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ

Седиштето на ГПМ Консалтинг се наоѓа во центарот на Скопје, на околу 500 метри од плоштадот Македонија. Во непосредна близина на ГПМ Консалтинг се лоцирани: Делегацијата на ЕУ, УНДП, Светска Банка, GTZ, USAID, EBRD, повеќе меѓународни агенции, повеќе министерства, како и седиштето на Владата на Република Македонија.

Адреса: ул. Максим Горки 8/8, 1000 Скопје, Македонија
Телефон: ++389.2.3215353; ++389.2.312.03.48
Факс: ++389.2.3215354
email: contact@gpm.com.mk

  • http://gpm.com.mk/upload/ugg170.asp