• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА РАЗВОЈ НА ЛОКАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕКУ ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ОПШТИНСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Финалниот извештај поднесен од страна на Делегацијата на ЕК во однос на имплементирањето на проектот: „Техничка помош за развој на локалната инфраструктура преку отворен повик за општински инфраструктурни проекти“ во Република Македонија беше одобрен, со што се означи завршувањето на проектот. ГПМ Консалтинг како локален партнер придонесе кон успешната имплементација со тоа што обезбеди локална експертиза.