• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ГПМ КОНСАЛТИНГ ЗАПОЧНА ЗАЕДНИЧКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД ГЕРМАНСКАТА ФЕДЕРАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ХРАНА (BLE) СО ЦЕЛ ИЗРАБОТКА НА „СТУДИЈА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ЖИВИНА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА ВО АЛБАНИЈА И МАКЕДОНИЈА“

Малите и средните претпријатија немаат средства за истражување на пазарите во развој што честопати води и до неискористување на нивните потенцијали. Студијата има за цел да ги оцени предизвиците и можностите на Германските живинарски претпријатија, како и да понуди точни и практични информации и совети за поврзување со увозници од Албанија и Македонија.