• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ГПМ КОНСАЛТИНГ ДОБИ ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАНИ И СТУДИСКИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО ВО ТРАЕЊЕ ОД 5 МЕСЕЦИ

Ова претставува второ продолжување на рамковниот договор за организација на настани и студиски патувања во странство за Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје. Договорен орган е Генералниот секретаријат на Советот на Европа, а првичниот договор беше потпишан за период 10 месеци.