• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ГПМ КОНСАЛТИНГ АНГАЖИРАН ЗА ДОГОВОР СО ВРЕДНОСТ ОД 2.388.200 ЕВРА

Како партнер во ИТ@МАК Конзорциумот предводен од Царинската управа на Италија, на ГПМ Консалтинг  и` се  додели договор за развој на национален електронски  „Систем за обработка на царински декларации - СОЦД“ за Царинската управа на Република Македонија во вредност од 2.388.200 евра. СОЦД ќе ги исполни тековните и идните барања на Царинската управа на Република Македонија, а фактот што ќе овозможи нејзино поврзување со системите на ЕУ, ќе придонесе кон заедничките напори за исполнување на стандардите на ЕУ.