• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK


КОНТАКТ

Скопје

Седиштето на ГПМ Консалтинг се наоѓа во центарот на Скопје, на околу 500 метри од плоштадот Македонија. Во непосредна близина на ГПМ Консалтинг се лоцирани: Делегацијата на ЕУ, УНДП, Светска Банка, GTZ, USAID, EBRD, повеќе меѓународни агенции, повеќе министерства, како и седиштето на Владата на Република Македонија.

Адреса: ул. Партизански Одреди 149-3/26, 1000 Скопје, Македонија
Телефон: ++389.2.3215353
Факс:  ++389.2.3215354
email: contact@gpm.com.mk
geographic coordinates: 41.996984,21.425688


КОНТАКТ

Белград

Адреса: Симеона Кончаревића 45, 11080 Земун, Београд, Србија
е-маил: contact@gpm.com.mk
Телефон: +381 11 3076520
geographic coordinates: 44.855099,20.362227