• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

КОНЗОРЦИУМ ПРЕДВОДЕН ОД ГПМ КОНСАЛТИНГ ГО ДОБИ РАМКОВНИОТ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАНИ И СТУДИСКИ ПАТУВАЊА

Конзорциум предводен од ГПМ Консалтинг го доби рамковниот договор за организација на настани и студиски патувања во странство за програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје. Договорен орган е Генералниот секретаријат на Советот на Европа. Почетниот период на траење е 10 месеци после што договорот ќе биде обновен до една година.