• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ГПМ КОНСАЛТИНГ ДОБИ ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ СО ЈП „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ЛИНИЈА НА КОРИДОР 10: КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА ПРОЕКТОТ

На 8 ноември 2016 година ГПМ Консалтинг доби продолжување на договорот за обезбедување  консултантски услуги на Јавното претпријатие „Македонски железници – Инфраструктура“ (ЈП - МЖ). Имплементацијата на проектот вклучува реконструкција на три делници од железничката линија, по должината на Коридорот 10: Табановци – Куманово, Миравци –  Смоквица и Ногаевци – Градско – Kукуричани – Криволак – Неготино, во  вкупна должина од 52,5 километри.  Проектот е финансиран со заем од ЕБОР до Владата на Република Македонија, застапувана од Министерството за финансии.

Продолжувањето е со важност до 31 март 2017 година.