• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ТИМ ЛИДЕРОТ НА ГПМ КОНСАЛТИНГ УСПЕШНО ГИ ЗАВРШИ ОБВРСКИТЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „УНАПРЕДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА СОРАБОТКА ВО CEFTA“


ГПМ Консалтинг кој беше вклучен во имплементацијата на проектот на CEFTA ”Унапредување на регулаторната соработка во CEFTA“ со својот Тим Лидер и кој започна со имплементација во февруари 2017 година, успешно го заврши проектот во предвидениот рок на 15 декември 2017 година.